Blog Inspectie 2.0 so

De blog van Chris Van Woensel, onderwijsinspecteur secundair onderwijs sedert 1 september 2010!

12 maart 2018

All’s well that ends well (Shakespeare)

In de vorige doorlichtingsweek is alles prima verlopen. Op het verkeer na. Een terugblik …

We staan met zijn allen stil op dezelfde plaats

Bij het lokaliseren van de school die aan de beurt is, blijkt dat ik drie treinen en een bus moet nemen om er te geraken. Ga ik dan ooit wel aankomen? Weinig kans. Dus neem ik de auto. De structurele files neem ik er dan maar bij. Eén ochtend loopt het bijna fout. Wanneer ik de E19 richting Brussel oprijd, meldt de radio dat de E40 in beide richtingen volledig is afgesloten. Omdat ik erg vroeg vertrokken ben, valt het uiteindelijk nog mee en kom ik op een normaal uur aan op de school. Oef!

Appellation contrôlée (de garantie dat de inhoud (van de fles) werkelijk is wat op het etiket staat)

De scholen krijgen nog tot juni 2018 een doorlichting zonder juridische consequentie. Dit wil onder andere zeggen dat het verslag niet gepubliceerd wordt op het internet en dat het advies geen juridische gevolgen heeft. Veeleer een veilige situatie voor de scholen dus. Want zo’n advies is juridisch gezien een advies aan de minister om de erkenning van de school verder te zetten (of niet). Een erkenning die aangeeft dat de school wettelijk erkende diploma’s uitreikt. Wat dat advies betreft zijn er grote veranderingen. Maar dat kan je nalezen op onze pagina Frequently Asked Questions: http://www.onderwijsinspectie.be/doorlichten/faq

A l’ oeuvre on connaît l’artisan (La Fontaine)

Op maandag, de eerste dag van de week, krijgen we een positieve indruk van de school. Nu nog nagaan of dat terecht is. We onderzoeken de kwaliteitsontwikkeling en -zorg en nemen een kwaliteitsgebied grondig onder de loep. Een onderzoek naar de bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne is ook aan de orde. Zes leerplannen staan in de focus en geven naast de mate van leerplanrealisatie ook input voor het onderzoek kwaliteitsontwikkeling. Is de kwaliteitszorg merkbaar tot op de klasvloer? We spreken met vakgroepen, leraren, beleidsmensen, ouders en leerlingen.

Uitmuntendheid is geen losse handeling, maar een gewoonte. Aristoteles

In de loop van de week krijgen we steeds weer de bevestiging van onze eerste indruk. Enkele keren kijken we elkaar aan met de vraag: wat kan een school nu nog meer doen? Daar worden we steeds blijer van. Niet alleen omwille van de positieve boodschap die we aan de school kunnen geven. Maar ook omdat blijkt dat wat in de ontwikkelingsschalen geformuleerd wordt als ‘volgens de verwachting’ (groene bol) en ‘overstijgt de verwachting’ (blauwe bol) wel degelijk haalbaar is voor een school. En de lat ligt daarbij vrij hoog!

Bollen en bloemen

bloem en bolDe eerste vrijdag na de doorlichtingsweek krijgt de school haar doorlichtingsverslag. Dat is veel vlugger dan in ronde drie het geval was. We eindigen de doorlichtingsweek wel met een synthese, een overzicht van de resultaten van alle onderzoeken. Voor deze school regent het groene en blauwe bollen. Vlak voor we afscheid willen nemen, worden we vereerd met een bos bloemen en een dank u voor onze empathische aanpak. Een mens zou ervan gaan blozen. Wat een warme school!!