Blog Inspectie 2.0 bao

De blog van Lucrèce Matthijs, al meer dan 20 jaar onderwijsinspecteur basisonderwijs!

12 januari 2018

2018

Gelukkig nieuwjaar lieve lezer

Fijn dat je er weer bij bent

ik wens jou een goede gezondheid,

veel deugd in je professioneel leven

en zalige ontspannende momenten.

Geniet van je fijne herinneringen

en laat de minder leuke los.

Een kwaliteitskader voor de internaten

Internaat oud

Bij de onderwijsinspectie trokken we het nieuwe jaar op gang. Deze week zijn de taken voor de verschillende inspecteurs gedifferentieerd, niet alleen naar kunnen en kennen maar ook naar interesse.

Ik had het genoegen om gesprekken te mogen leiden met internaatbeheerders in Gent. In Brugge en Leuven gingen eveneens gesprekken door.

Het internaatsleven ligt mij nauw aan het hart omdat ik er zelf heel positieve herinneringen aan heb. Natuurlijk leven we nu in een heel andere tijd. 

 

 

1974

Ik zit in het tweede middelbaar en verblijf op het internaat, net als verschillende andere leerlingen uit mijn klas. We slapen in houten chambrettes. De foto hiernaast is onze slaapzaal. Op de grond ligt een mat waarop we ’s morgens en ’s avonds geknield en luidop gebeden zeggen. De zuster-surveillante gaat rond, trekt af en toe een gordijn weg om lang- of vroegslapers te betrappen. Naast het houten bed is een smalle kast en een toiletkastje met een waterkan en een schaal waarin we ons water gieten. Elke avond vullen we die waterkan met koud water aan de kraan in het toilet en ’s morgens staan we in de rij om onze kom te ledigen. We staan op hetzelfde uur op, gaan samen slapen, hebben evenveel studietijd en eten hetzelfde. Het volgende jaar slapen we op eenvoudige kamers met flinterdunne muren en een lavabo met enkel een kraan voor koud water. Ik ben graag op internaat, vooral voor de vriendinnen en de vele avonturen waarvan de begeleiders vaak geen weet hebben.>

Begrafenis

Datzelfde jaar breekt op 23 januari in Heusden-Zolder een brand uit. Hierbij vallen 23 dodelijke slachtoffers en twee zwaargewonden, allen tussen 12 en 16 jaar. Ze slapen net als wij in een slaapzaal met een houten afrastering tussen de verschillende bedden.

Enkele internen die de tragedie meemaakten, vertelden er vorig jaar over op de Nederlandse televisie in het programma “De Reünie”. Het zijn aangrijpende getuigenissen.

Misschien was dit vreselijke ongeval de reden waarom wij het volgend jaar op een kamertje mochten slapen, vroeger dan onze voorgangers.

Controles veiligheid, bewoonbaarheid en hygiëne in internaten

Als onderwijsinspecteur kreeg ik verschillende keren de kans om een controle voor veiligheid, bewoonbaarheid en hygiëne uit te voeren in internaten. Naast mijn professionele opdracht was het steeds een kans om eigen herinneringen op te halen. Gelukkig zien we een grote verandering wat betreft de gebouwen: de gezelligheid en de inrichting en de veiligheid. De omgang met de leerlingen en de activiteiten die er in de loop van de week plaatsvinden, zijn in niets te vergelijken. Ik merk bij elke controle dat de internaatbeheerders en de opvoeders er alles aan doen om te zorgen voor een aangename leef- en leeromgeving.

Een kwaliteitskader voor de internaten

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits wil dat de internaten aangepast zijn aan de huidige verwachtingen en de daaraan gekoppelde noden. Daarom gaf ze de onderwijsinspectie de opdracht om samen met belanghebbenden een referentiekader uit te werken betreffende de kwaliteit van de onderwijsinternaten. Dit is gelijklopend met wat de onderwijsinspectie deed ter voorbereiding op het referentiekader voor de kwaliteit van de onderwijsinstellingen en de centra voor leerlingenbegeleiding.

Het is de bedoeling dat het kwaliteitskader voor onderwijsinternaten een gemeenschappelijke visie bevat van wat voor alle belanghebbenden een kwaliteitsvolle internaatswerking moet zijn.

De onderwijsinspectie heeft een stuurgroep samengesteld met afgevaardigden en gemandateerden van het kabinet, de onderwijsverstrekkers, de administratie, de zorginspectie en de onderwijsinspectie. Daarnaast zijn er plaatsbezoeken aan internaten en zullen zo veel mogelijk betrokkenen bevraagd worden zodat het referentiekader een breed draagvlak heeft.

De onderwijsinspectie luistert naar de internaatsbeheerders

Nieuw internaatDeze week hebben we de internaatsmedewerkers op een interactieve manier bevraagd. Onze rol is daarin neutraal, wij faciliteren en noteren. We hoorden  bekommernissen, luisterden hoe de internaten proberen tegemoet te komen aan de maatschappelijke opdracht die de laatste jaren evolueert. Zo zijn door het M-decreet ook leerlingen van het buitengewoon onderwijs opgenomen in het gewoon onderwijs en daardoor leven deze leerlingen ook in de  gewone internaten. Wij hoorden mensen die zoekende zijn om het juiste te doen. Ze vragen erkenning voor hun werk en de zware verantwoordelijkheid die ze op zich nemen. We hoorden hoopvolle verhalen en ook eerlijke verzuchtingen, oprecht en gefundeerd. De interesse was groot, van de circa 140 internaten waren er 106 ingeschreven.

Wat volgt?

Binnen de onderwijsinspectie zijn 3 mensen vrijgesteld om een uitgebreide consultatie uit te voeren met onder meer vertegenwoordigers van de scholen, kinderen/jongeren, ouders, het kinderrechtencommissariaat en de welzijnssector. Zij zullen op basis daarvan ook het departement onderwijs informeren bij de aanpassing van de wetgeving over internaten. 

Nog in de loop van dit schooljaar hopen mijn collega’s om een gedragen kwaliteitskader voor de internaten uit te werken. Wordt vervolgd …