GOK-controles

GOK-controles 2016-2017

De GOK-controles 2016-2017 in het  buitengewoon basisonderwijs vinden plaats tussen 18 april en 15 juni. Voor het buitengewoon en gewoon secundair onderwijs gebeurt dit tussen 29 mei en 15 juni.

Elke school met GOK-lestijden ontvangt een brief van de onderwijsinspectie, zowel de scholen die effectief een controle zullen krijgen als de scholen die voor deze cyclus controlevrij zijn. De bubao-scholen ontvangen deze brief begin februari 2017, de overige scholen zullen deze brief vlak voor de paasvakantie ontvangen. De controle verloopt op dezelfde wijze als de GOK-controles van de vorige cyclus.

Vragen? Contacteer ludo.delee@onderwijsinspectie.be  

Opdracht van de inspectie

De onderwijsinspectie evalueert en controleert in het buitengewoon basisonderwijs (bubao), het secundair onderwijs (so) en het buitengewoon secundair onderwijs (buso) de extra toegekende lestijden die scholen ontvangen als zij voldoen aan bepaalde voorwaarden. De uren worden toegekend voor een periode van 3 schooljaren (= cyclus).

In de loop van het derde schooljaar van een cyclus gaat de onderwijsinspectie na of, en in welke mate, de doelstellingen werden bereikt: zie

  • bubao: decreet bao, art. 138 tot 139 sexies decies
  • so: codex secundair onderwijs, art. 110/1 – 110/27
  • buso: codex secundair Onderwijs, art. 316 - 322

Het bereiken van doelstellingen wordt afgewogen tegenover de schoolcontext en de kenmerken van de schoolpopulatie. Deze worden situationele factoren genoemd.

Vanaf 1 september 2012 worden de lestijden GOK en GOK+ voor het gewoon basisonderwijs geïntegreerd in het nieuwe omkaderingssysteem, hier vind je meer info over het onderzoek zorg- en gelijkeonderwijskansenbeleid basisonderwijs.

Werkwijze en instrumenten

Extra informatie

In onderstaande jaarverslagen vind je een artikel over eerdere GOK-controles door de onderwijsinspectie:

FAQ

Waar vind ik de regelgeving over GOK en de GOK-controle?
Ik heb geen GOK-uren, maar ik zou er toch graag krijgen. Kan dat?

Neen. Je kan zelf geen aanvraag richten om GOK-uren te krijgen. Krijg je geen GOK-uren, dan betekent het dat je er geen recht op hebt. Het toekennen van GOK-uren gebeurt automatisch op basis van leerlingenkenmerken. Welke die zijn, vind je in de regelgeving. Om die te raadplegen, klik je op de links die je aantreft in het antwoord op de vorige vraag.