Controle Huisonderwijs

Opdracht van de inspectie

De onderwijsinspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het ‘huisonderwijs’ van alle leerplichtige leerlingen die niet zijn ingeschreven in een school die hetzij erkend, gefinancierd of gesubsidieerd is door de Vlaamse Gemeenschap, hetzij erkend door een andere overheid van het land waarin de school gelegen is, hetzij onderwijs organiseert dat door de Vlaamse Gemeenschap als gelijkgesteld met of gelijkwaardig aan door haar erkend onderwijs wordt beschouwd.
Ouders die voor deze vorm van onderwijs kiezen, zijn verplicht mee te werken aan de controle van de onderwijsinspectie.
De onderwijsinspectie houdt ook toezicht op het onderwijs dat verstrekt wordt in de gesloten jeugdinstellingen (Vlaamse gemeenschap en federaal).

Werkwijze en instrumenten

Het toezicht kan worden uitgevoerd door middel van een controlebezoek door twee inspecteurs.

Extra informatie

FAQ